Wat te doen bij symptomen van corona?

Ik ben ziek en heb het coronavirus. Wat moet ik doen?

Wanneer je positief test op het coronavirus moet je minstens 7 dagen in isolatie. Je moet minstens drie dagen koortsvrij zijn voor je uit isolatie kan komen. Je wordt arbeidsongeschikt verklaard en krijgt daarvoor een klassiek medisch attest van de dokter. De gebruikelijke regels van arbeidsongeschiktheid zijn van toepassing. Je hebt recht op dertig dagen gewaarborgd loon en daarna op een uitkering van het ziekenfonds.


Ik ben ziek en heb symptomen van het coronavirus. Wat moet ik doen?


Als je symptomen hebt van een infectie met het coronavirus, raden we je aan om niet naar het werk te komen en onmiddellijk contact op te nemen met je huisarts. Breng direct je werkgever op de hoogte. De huisarts zal je een week in quarantaine plaatsen en een coronatest laten afnemen. Als je test positief is, blijft de quarantaine van een week gelden. Als de test negatief is, dan mag je uit quarantaine als je gezondheid dat toelaat. Er wordt gevraagd om extra waakzaam te blijven en contact met kwetsbare groepen te vermijden.

Ik ben ziek maar heb geen symptomen van het coronavirus. Wat moet ik doen?

Als je geen symptomen hebt van een infectie met het coronavirus, maar je had wel een hoogrisicocontact met iemand die besmet is of je keert terug uit een rode zone in het buitenland, word je niet meer getest. Het volstaat dan om 10 dagen in quarantaine te gaan.


Iemand uit mijn gezin heeft symptomen van het coronavirus. Wat moet ik doen?

Het kan gebeuren dat één van je gezinsleden besmet blijkt te zijn met het coronavirus. In dit geval ben je in nauw contact (geweest) met een besmet persoon en bestaat de kans dat je zelf ook besmet bent. Heb je zelf symptomen? Dan word je getest in opdracht van je huisarts en moet je een week in quarantaine. Heb je geen symptomen? Dan wordt je niet getest en moet je 10 dagen in quarantaine gaan.


Ik kom terug uit een land in de rode zone. Wat moet ik doen?

Als je geen symptomen hebt van een infectie met het coronavirus, maar je had wel een hoogrisicocontact met iemand die besmet is of je keert terug uit een rode zone in het buitenland, word je niet meer getest. Het volstaat dan om 10 dagen in quarantaine te gaan.


Hoe kan ik me laten testen?

Je kan je enkel laten testen nadat je werd doorverwezen door je huisarts. Dit gebeurt enkel nog wanneer je symptomen vertoont van het coronavirus. Inwoners van Kontich laten zich testen in het Test Triage Centrum in het Sint-Jozef ziekenhuis in Mortsel (Molenstraat 19, 2640 Mortsel). Soms gebeurt het ook dat je huisarts of een medewerker van het Wit-Gele kruis de test afnemen. Na je test ben je verplicht om thuis te blijven tot het resultaat van je test bekend is. Je ontvangt daarvoor een quarantaineattest indien nodig. Je kan het resultaat van de test na 24u-48u zelf raadplegen op www.cozo.be of je kan bellen naar je huisarts om het resultaat van je test te bespreken.


Hoe verloopt een coronatest?

De dokter plaatst een plastic wattenstaafje tot 10 centimeter in je neus. Hij schraapt er de omringende cellen af en doet die in een potje. Dat potje stuurt hij vervolgens op naar een labo. Om er voor te zorgen dat de dokter die een test afneemt niet besmet geraakt, is deze volledig ingepakt: handschoenen, een short, een chirurgisch masker en indien mogelijk oogbescherming. De test is in de meeste gevallen onaangenaam maar gelukkig ook weer snel voorbij. Het duurt minimum één dag voor je het resultaat ontvangt.


Wat is het quarantaineattest en wat houdt het in?

Het quarantaineattest of het medisch getuigschrift van quarantaine krijg je van de huisarts als je wel kan werken maar niet naar je vertrouwde werkplek mag komen. Dat is het geval wanneer je mogelijks besmet bent met het coronavirus of wanneer je door je medische situatie tot een risicogroep behoort. Wanneer je thuis kan telewerken, ontvang je je gewone loon. Wanneer je niet thuis kan telewerken, heb je recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering.


Ik behoor tot een risicogroep. Mag ik werken?

Tot de risicogroep behoren: 

  • personen ouder dan 65 jaar
  • personen met diabetes
  • personen met hartziektes
  • long- of nieraandoeningen
  • personen van wie het immuunsysteem verzwakt is

Als je tot een risicogroep behoort, is het toegestaan om te werken. Probeer wel zo veel mogelijk thuis te werken. Als je toch naar het werk gaat, bespreek dit dan met je werkgever zodat hij ervoor kan zorgen dat de nodige voorzorgmaatregelen kunnen genomen worden. Kan je niet thuiswerken en behoor je tot een risicogroep, neem dan contact op met je huisarts. Je arts kan je indien nodig een quarantaine-attest schrijven.