Belastingreglement op het niet of niet optimaal afkoppelen van hemelwater

Reglement van een belasting op het niet of niet optimaal afkoppelen van hemelwater voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2025 (Gepubliceerd op 20/02/2020)