Beheer begraafplaatsen

Onze technische dienst onderhoudt de wegen en het groen op de gemeentelijke begraafplaats. Ook de organisatie van ontgravingen en ontruimingen van parken behoort tot dit takenpakket. 

Bouwvallige en/of niet onderhouden grafmonumenten - zowel in gewone lijn als concessies - kunnen vanaf één jaar na bekendmaking verwijderd worden indien men niet tot herstelling overging.

Grondvergunningen of concessies worden eveneens gedurende één jaar aangeplakt voor het beëindigen van de vergunningstermijn. Indien geen verlenging van de concessie werd aangevraagd, verklaren we deze concessies als vervallen en gaan we over tot de verwijdering van het grafmonument en ontgraving van het graf.

Meer informatie bekom je bij de technische dienst bij Peter Van Haerenborgh, 03/451 92 81 of Stefan Vercammen (groenbeheer begraafplaats), 03/451 92 87.