Eerstelijnssamenwerking

Zit je in een moeilijke situatie? Dan wil je met de nodige ondersteuning verder geraken. Vaak is een heel legertje zorg- of hulpverleners ingeschakeld: kinderen en familie, buren, artsen, verpleegkundigen, kinesisten, logopedisten, gezinshelpsters, poetsvrouwen, vrijwilligers, verschillende diensten, school, enz... Toch loopt het soms mis, omdat goede onderlinge afspraken ontbreken. In een overleg met jou en alle betrokkenen kunnen we samen naar oplossingen zoeken.

Laten we samen even overleggen!

Je kan een overleg vragen bij de overlegorganisator van Gezel. Die nodigt iedereen uit op het moment dat voor de meesten schikt.

De betrokken zorg- of hulpverleners komen samen met jou rond de tafel zitten. Dat gebeurt meestal bij je thuis. Dat kan ook elders.

We spreken samen over wat goed loopt en over knelpunten en problemen. Jouw stem en die van je mantelzorgers is belangrijk: je kan aangeven hoe je het ziet en wat je wil. Samen zoeken we naar haalbare oplossingen. De overlegorganisator leidt dit gesprek onpartijdig en maakt een verslag. Zo kan iedereen aan het woord komen. Afspraken komen duidelijk op papier. Indien nodig kunnen we later opnieuw samen komen. Zo vaak als nodig.

Als je wil, kunnen we een zorgkaft voor communicatie aanmaken.

Je kan een overleg ook vragen voor iemand anders, waar je contact mee hebt.


Communicatiekaft

Dit is een kaft die thuis op een vaste plaats ligt. Iedereen die je helpt en ook jijzelf kunnen er berichten en vragen aan elkaar in schrijven. Ook de evolutie van dag tot dag kan je hier in schrijven, als je wil. Zo gaat geen informatie verloren en komen er geen misverstanden. Deze kaft kan de onderlinge samenwerking steunen.
In een zorg- of communicatiekaft zit ook een medicatieschema, zodat je in één oogopslag ziet wat je neemt.

Iedereen kan een overleg of een zorgkaft vragen.
Een zorgkaft kan je ook gewoon krijgen zonder een overleg.