Mammobiel

Wat is de Mammobiel?

De mammobiel is een bus die speciaal ontworpen is voor het maken van een mammografie (röntgenfoto van de borsten). De mammobiel is al 20 jaar actief in gemeenten en wijken waar geen vaste mammografische eenheid gevestigd is.

 

Wie mag naar de mammobiel?

Alle vrouwen van 50 tot en met 69 jaar. Vanaf het jaar waarin zij 50 worden tot en met het jaar waarin zij 69 jaar worden. Deze vrouwen krijgen een persoonlijke, schriftelijke uitnodiging van het Centrum voor kankeropsporing.

Het bevolkingsonderzoek richt zich tot vrouwen zonder klachten. Dus niet voor vrouwen:

- die in behandeling zijn voor borstkanker; dat geldt tot 10 jaar na de diagnose.

- met klachten die kunnen wijzen op borstklieraandoeningen.

- die door erfelijke factoren een verhoogd risico op borstkanker hebben.

Deze vrouwen moeten zich laten opvolgen door hun arts.

 

Hoe maak ik een afspraak?

Op de uitnodigingsbrief staat een afspraak vermeld (datum en uur). Indien dit niet voor je past, kan je bellen naar het gratis nummer 0800 60 160 om deze te wijzigen.

Vrouwen die hun laatste screeningsmammografie lieten uitvoeren bij een andere mammografische eenheid (radioloog of radiologische dienst in een ziekenhuis) ontvangen opnieuw een uitnodiging voor die dienst. Ze kunnen er echter wel voor kiezen om naar de mammobiel te komen.

De mammobiel is toegankelijk voor rolstoelgebruiksters. Het is dan wel best vooraf te bellen zodat de nodige voorbereidingen kunnen getroffen worden.

 

Is het onderzoek gratis?

De screeningsmammografie is om de 2 jaar gratis voor wie aangesloten is bij een Belgisch ziekenfonds. Dus enkel vrouwen die de voorbije twee jaar geen gratis borstkankeronderzoek lieten doen, ontvangen een uitnodiging. Het onderzoek is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen.

 

Hoe verloopt het onderzoek?

Bij het binnenkomen op de mammobiel word je ingeschreven. Na deze registratie mag je in de kleedkamer je bovenlichaam vrij maken. Draag dus best tweedelige kledij. Gelieve geen bodylotions en deodorant te gebruiken. Halskettingen moeten ook uitgedaan worden. Daarna volgt het maken van de mammografie in de onderzoeksruimte. Dit gebeurt door vrouwelijke verpleegkundigen. Zij leggen precies uit wat het onderzoek inhoudt. Tijdens de mammografie ga je met ontbloot bovenlichaam voor een röntgenapparaat staan. Een verpleegkundige legt de borst op een steunplaat, waarna de borst zo plat mogelijk wordt aangedrukt door een compressieplaat. Van elke borst worden dan twee foto’s gemaakt, horizontaal en verticaal. De foto’s worden door twee radiologen beoordeeld op het Centrum voor kankeropsporing. Zijn die het niet eens met elkaar, dan zal nog een derde radioloog de foto’s beoordelen. Zowel jij als je arts ontvangen na ongeveer drie weken het resultaat per brief. 

 

Waarom is vroegtijdige opsporing van borstkanker zo belangrijk?

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen in Vlaanderen. De oorzaken ervan zijn nog onbekend. Als borstkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, bestaat er een veel hogere kans op genezing en is het bovendien dikwijls niet nodig een totale borstamputatie uit te voeren.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een bevolkingsonderzoek met een screeningsmammografie toelaat om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen. Door deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek kan een gezwelletje gevonden worden lang voor u het kan voelen.

 

Voor meer informatie kan je terecht bij

- je huisarts of gynaecoloog

- Bij het Centrum voor kankeropsporing op het gratis nummer 0800/60 160 of op de website bevolkingsonderzoek.be.