Politiereglement

Het uniform gemeentelijk politiereglement beschrijft de verplichtingen en verbodsbepalingen omtrent de veiligheid, gezondheid, rust en orde in de gemeente, die niet in de wetgeving van hogere overheden worden geregeld.

Het politiereglement is niet grensoverschrijdend en geldt enkel en specifiek op Kontichs grondgebied.

De gemeenteraad keurt dit reglement goed en past het, naargelang de eisen, regelmatig aan.

De inbreuken op dit politiereglement worden bestraft met een administratieve sanctie (GAS-boete) zoals voorzien in artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet en in het gemeentelijk reglement betreffende de administratieve sancties.

Gemeenteraadsbesluit van 9 september 2021

Gemeenteraadbesluit van 17 oktober 2022

Gemeenteraadsbesluit van 18 september 2023