Belasting op administratieve stukken

Retributiereglement "belasting op de afgifte van administratieve stukken - 2024-2025"

Gemeenteraadbesluit van 15 januari 2024 (inclusief volledig reglement)