Personenalarm

Een personenalarmsysteem is een noodoproepsysteem dat werkt via het telefoonnet en bestaat uit een kleine draagbare zender met alarmknop en een toestel dat 24 uur op 24 in verbinding staat met een alarmcentrale

OCMW Kontich leent sinds 1 januari 2015 geen eigen personenalarmen meer uit. Voor een personenalarmsysteem kan u terecht bij uw ziekenfonds.

 

Voor wie?

Het alarmsysteem is gericht naar mensen met een verhoogd risico op vallen. We ervaren ook dat het in huis hebben van een personenalarmtoestel een groter veiligheidsgevoel geeft. Bij alarm verwittigt het alarmtoestel automatisch de alarmcentrale. Deze centrale krijgt de nodige adressen en telefoonnummers door om familie, buren of kennissen te kunnen verwittigen bij alarm. Het is belangrijk om een viertal personen te kennen met telefoon, die bereid zijn dergelijke oproep te beantwoorden.