Noodnummers


Brandweer en ziekenwagen

100

 

Politiehulp

101

 

Europese noodoproep

112

 

Rode Kruis

105  
www.rodekruis.be 

Electrabel - gasreuk/gaslek

0800 65 065
www.electrabel.be 

Eandis - Stroomstoring

078 35 35 00
www.eandis.be 

Apotheek van wacht

0903 99 000

www.apotheek.be

Huisarts van wacht

0900 10 512

www.hrm.be 


Tandarts van wacht
0900 39 969
www.tandarts.be 

Algemene inlichtingen

1207

www.1207.be

Antigifcentrum

070 245 245

www.antigifcentrum.be 

Card Stop (bij diefstal bankkaart)

070 344 344

www.cardstop.be

Docstop (bij diefstal identiteitskaart of paspoort)

00800 2123 2123

www.docstop.be

Brandwondencentrum

03 217 75 95

www.brandwonden.be

Zelfmoordlijn

1813

www.zelfmoord1813.be

Meldpunt geweld

1712

www.1712.be

Tele-onthaal

106

www.tele-onthaal.be

Child focus

116 000

www.childfocus.be

Teleblok (studenten)

0800 13 14 4

www.teleblok.be

Awel 

102

www.awel.be

Holebifoon

0800 99 533

http://cavaria.be/holebifoon