Info- en inspraakvergaderingen

De infodienst organiseert info- en inspraakvergaderingen waarbij bepaalde onderwerpen extra worden toegelicht.