Identiteitsbewijs niet-Belgisch kind

Dit product is enkel op afspraak.

 

Aan onze loketten kunnen nu foto's genomen worden die rechtstreeks op de identiteitskaart komen. Dit is niet mogelijk voor kinderen onder 6 jaar. Voor hen dien je naar een fotograaf te gaan.
De foto aan het loket is gratis en voldoet automatisch aan alle normen waar een correcte pasfoto aan moet voldoen.

Wanneer een niet-EU kind dat ingeschreven is in de bevolkingsregisters, jonger dan 12 jaar, reist moet het een elektronische verblijfsvergunning op zak hebben om terug naar België te kunnen terugkeren. 

Het blijft max. 3 jaar geldig. Het is niet meer geldig als:

  • de naam, voornaam of nationaliteit verandert
  • de geldigheidsduur van het document verloopt

Voorwaarden

Een identiteitsbewijs wordt enkel uitgereikt aan niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. Belgische kinderen jonger dan 12 jaar hebben een Kids-ID nodig om naar het buitenland te reizen.

De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

De ouder(s) of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen het identiteitsbewijs aan bij de gemeente.

Bij de aanvraag van het identiteitsbewijs moet het kind ook aanwezig zijn, voor een vergelijking met de foto.

Bedrag

15 euro

Regelgeving

Koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar (B.S. 20 december 1996)

Wat meebrengen

  • een pasfoto van uw kind, die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
  • iemand met de ouderlijke bevoegdheid
  • de echtgescheiden of gescheiden levende ouders moeten een kopie van het vonnis van het hoederecht voorleggen. Als de persoon die zich aanbiedt, niet over het hoederecht beschikt, moet die in het bezit zijn van een ondertekende toestemming van de persoon die wel over het hoederecht beschikt.