Medisch-sociale toelage voor volwassenen met een handicap

De afspraken voor de jaarlijkse toelagen zullen steeds op vrijdagvoormiddag doorgaan.
U kan contact opnemen met de sociale dienst om deze afspraak in te plannen via 03 246 25 60 of sociale.dienst@kontich.be.

Wat?

De medico-pedagogische toelage is een jaarlijkse toelage voor inwoners van Kontich die voldoen aan de toekenningsvoorwaarden.

De toelage moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.

De medisch-sociale toelage is een jaarlijkse toelage voor volwassenen met een handicap.

Voorwaarden

 • je woont in Kontich
 • je hebt een invaliditeit van minstens 66 % of een vermindering zelfredzaamheid van ten minste 9 punten of een vermindering van het verdienvermogen tot één derde en:
  • ofwel is je gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen niet hoger dan 34.779,66 euro (te verhogen met 3.756,71 euro per persoon in het gezin)
  • ofwel woon je als meerderjarige mindervalide persoon in bij andere personen dan je echtgenoot of partner, en je belastbaar inkomen is niet hoger dan 34.779,66 euro
  • ofwel heb je een collectieve schuldenregeling
 • er is geen recht op deze toelage wanneer je gezin meerdere onroerende eigendommen bezit.

Procedure

 • neem contact met de sociale dienst van het Lokaal Bestuur Kontich met de nodige documenten.
 • stuur een mail met je aanvraag naar sociale.dienst@kontich.be of neem telefonisch contact op voor het inplannen van een afspraak 03 246 25 60.

Bedrag

125 euro per persoon die in aanmerking komt. Meerdere personen van het gezin kunnen deze toelage dus genieten indien zij aan de voorwaarden voldoen.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • je meest recente aanslagbiljet, en een klever van de mutualiteit waaruit de verhoogde temoetkoming blijkt
 • een recent attest van invaliditeit van minstens 66% of een vermindering zelfredzaamheid van ten minste 9 punten of een vermindering van het verdienvermogen tot één derde
  • je hebt de pensioenleeftijd niet bereikt:
   • een attest van de mutualiteit, of
   • een attest van het Ministerie van Sociale Zaken, directie Personen met een handicap
  • je hebt de pensioenleeftijd bereikt:
   • een attest van de zorgkas, “Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood”
  • voor gezinnen in collectieve schuldenregeling: een attest van de schuldbemiddelaar.

Meer info

Voor meer info kan u steeds terecht bij onze sociale dienst.