Aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats

Als u zich door een handicap of aandoening moeilijk kan verplaatsen, kunt u een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen in de nabijheid van uw woning of uw werk.

Voorwaarden

  • je moet in het bezit zijn van een parkeerkaart voor personen met een handicap.
  • je hebt ernistige moeilijkheden om je te verplaatsen ten gevolge van ernstige letsels aan de onderste ledematen of uit een algemene handicap van ten minste 80% 
  • je hebt geen garage of privé-parking die vlotte toegankelijkheid waarborgt
  • je bezit een voertuig of je wordt vervoerd door iemand die bij je inwoont
  • het is moeilijk om in de buurt een parkeerplaats te vinden

Procedure

De politie zal onderzoeken of de omstandigheden het toelaten een voorbehouden plaats te maken dicht bij uw woning of uw werk.

Wat meebrengen

  • parkeerkaart voor personen met een handicap
  • een kopie van het inschrijvingsbewijs van de wagen
  • algemeen attest van de FOD sociale zekerheid met een algemene omschrijving van de handicap (verklaring/erkenning handicap)