Kortverblijf

Een centrum voor kortverblijf biedt tijdelijk verzorging en opvang aan ouderen.

Als oudere verblijf je er dag en nacht of alleen ‘s nachts. Je kan er voor een periode van maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar naartoe. Ze zijn verbonden aan een woonzorgcentrum of aan een centrum voor herstelverblijf.

Een centrum voor kortverblijf is vaak een tussenstap tussen thuis wonen en een permanent verblijf in het rusthuis. Je krijgt dezelfde zorgen die jou zou krijgen bij een permanente opname: verzorging, revalidatie, activering, ontspanningsactiviteiten en sociale contacten met andere (permanente) bewoners.

 

Voor wie?

Om terecht te kunnen in een centrum voor kortverblijf, moet je minstens 65 jaar zijn.

Je kan er terecht wanneer je mantelzorgers een tijdje (vb vakantie of ziekte) niet voor je kunnen zorgen, of wanneer je na een ziekenhuisverblijf niet meer naar huis kan maar ook nog niet in een RVT terecht kan.

Ook als je een tijdje meer verzorging nodig hebt (vb na een val of een ziekte) kan je terecht in het kortverblijf.

Meer info

Voor meer info, of om een kortverblijf te zoeken kan u terecht op de link hiernaast.