Voorlopig rijbewijs

Maak een afspraak om je voorlopig rijbewijs aan te vragen.

Je voorlopig rijbewijs afhalen, kan gewoon aan de onthaalbalie in Het Gemeentehuis. Hiervoor hoef je geen afspraak te maken. 

Vanaf nu kan je een voorlopig rijbewijs ook online aanvragen!
Dit kan via: https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be/

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kan kiezen uit:

  • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
  • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

  • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

  • Voorlopig rijbewijs met begeleider (model 36): mogelijk vanaf 17 jaar. De begeleider(s) MOET(EN) het aanvraagformulier mee invullen en ondertekenen.
    Begeleiders moeten een opleiding volgen. Alle informatie hierover kan je hier terugvinden.
  • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider (model 18): je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken. Je moet wel je voorlopig rijbewijs aanvragen bij je gemeente.

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Bedrag

25 euro

Afhandeling

Afleveringstermijn: maximum 10 werkdagen na aanvraag.

Wat meebrengen

- Het aanvraagformulier dat je na je theoretische examen ontvangt in het examencentrum.

- Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider (model 18): breng het rijgeschiktheidsattest mee samen met je aanvraagformulier.

- Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider (model 12): breng het bewijs van je lesuren mee samen met het aanvraagformulier

 - Je identiteitskaart

- Standaard maken we gebruik van de foto van de identiteitskaart voor het rijbewijs. Indien deze foto niet meer gelijkend is of je wenst zelf uitdrukkelijk een andere foto, dan kan je er eentje meebrengen. Dit wordt ingescand, het origineel krijg je daarna terug.

- 25 euro