Renovatiepremie Wonen Vlaanderen (tot 30/6/22)

LET OP: de Vlaamse renovatiepremie houdt op te bestaan op 1/7/2022! Vanaf 1/10/2022 gaat Mijn VerbouwPremie van start.

De Vlaamse renovatiepremie is een premie van de Vlaamse Overheid die bedoeld is voor renovatiewerken. Sinds 1/2/2019 bestaat de verbeteringspremie niet meer en is deze volledig opgegaan in de renovatiepremie. De aanpassingspremie bestaat wel nog.

De krachtlijnen van de vernieuwde renovatiepremie zijn de volgende:

Om toe te staan dat je de werken gefaseerd uitvoert, is het mogelijk om de premie-aanvraag in twee fases te doen. De werken die in aanmerking komen, worden onderverdeeld in vier categorieën. Per fase kan je twee categorieën aanvragen. Tussen de twee fases moet minimum één jaar, maximum twee jaar liggen. Op het moment van de aanvraag mogen de facturen niet ouder zijn dan twee jaar.

Echter, ook als je slechts één categorie van werken uitvoert (bv een nieuw dak leggen), kan je de Vlaamse renovatiepremie aanvragen. Hou er in dat geval wel rekening mee dat je de eerstvolgende tien jaar geen recht meer hebt op de premie, tenzij je nog bijkomende werken uitvoert binnen de twee jaar na de eerste fase van je aanvraag.

Een goede renovatieplanning is dus belangrijk.

Voor verbouwers die onder de vroegere inkomensgrens van de verbeteringspremie vallen, geldt deze regel niet: zij kunnen vier categorieën van werken samen of gespreid in de tijd (periode van 10 jaar) aanvragen en hebben bovendien recht op 30% tussenkomst in het factuurbedrag van de werken in plaats van 20%.

Voor wie?

De Vlaamse renovatiepremie is bedoeld voor eigenaars-bewoners en eigenaars-verhuurders die verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor.

Voorwaarden

Aan de Vlaamse renovatiepremie zijn een aantal voorwaarden verbonden, zie www.wonenvlaanderen.be/premies.

Procedure

De Vlaamse renovatiepremie dien je, via post, aan te vragen bij Wonen Vlaanderen. Het aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van het formulier 'overzicht van facturen'. Je kan beide formulieren hieronder downloaden (of op www.wonenvlaanderen.be/premies).

Voorlopig is het niet mogelijk om de aanvraag online te doen.

Meer info

Heb je één of meerdere werken laten uitvoeren en weet je niet op welke premies je exact recht hebt? De toelichtingsfolder hieronder kan je al een heel eind op weg helpen. Zit je daarna nog met vragen of wil je hulp bij het invullen van de aanvraag? Maak dan een afspraak en we vullen de aanvraag samen met je in.