Procedure verkavelingsvergunning

Volgens de algemene regel moet u een stedenbouwkundige aanvraag doen voor het verdelen van gronden:

 • je informeert je grondig voordat je je project begint
 • je maakt een plan in samenwerking met een landmeter, of zonder
 • je houdt een voorbespreking van het project bij de dienst omgeving
 • je stelt het aanvraagdossier samen.
 • je dient het dossier in.

De gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar:

 • kijkt na of de aanvraag volledig is
 • vraagt de nodige adviezen
 • zorgt voor het openbaar onderzoek indien nodig
 • geeft een stedenbouwkundig advies aan het college
 • vraagt het college om een beslissing te nemen

Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing.

 • je hangt de beslissing uit op de plaats van de bouwwerken.
 • je voert de voorwaarden opgelegd in de vergunning uit
 • het college van burgemeester en schepenen stelt het verkoopbaarheidsattest op
 • je kan starten met de verkoop