Procedure stedenbouwkundige vergunning

Volgens de algemene regel moet u een stedenbouwkundige vergunning aanvragen voor het bouwen, afbreken, herbouwen en verbouwen (zowel binnen als buiten het gebouw) van een constructie.

Hoe pak je het aan:

 • je informeert je grondig voordat je je project begint 
 • je maakt een plan, al dan niet in samenwerking met een architect. Dit hangt af van de soort werken die je uitvoert.
 • je bespreekt het project vooraf (je architect kan deze voorbespreking ook doen) op de dienst Omgeving.
 • je stelt het aanvraagdossier samen. 
 • je dient het dossier in. 

 De gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar:

  • kijkt na of de aanvraag volledig is
  • vraagt de nodige adviezen 
  • organiseert het openbaar onderzoek indien nodig (30 kalenderdagen)
  • geeft een stedenbouwkundig advies aan het college 
  • vraagt het college om een beslissing te nemen

 
Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing. (na 75 kalenderdagen of 105 kalenderdagen met openbaar onderzoek te rekenen vanaf de datum van volledigheid)

 • je hangt de beslissing uit op de plaats van de bouwwerken gedurende 30 dagen.
 • je kan starten met de vergunde werken vanaf de 36ste dag na aanplakking van de beslissing.