Procedure stedenbouwkundig attest

Dit document geeft aan of een overwogen project in aanmerking kan komen voor een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning. Hiervoor moeten een aanvraagformulier samen met een schetsontwerp van de geplande werken ingediend worden.

Wordt je aanvraag gunstig geadviseerd dan blijft het attest 2 jaar geldig, onder voorbehoud van wijzigingen van het geldende RUP of van de regelgeving in die periode.