Planologisch attest

Wat is een planologisch attest?

Als je een van de volgende situaties herkent, kan een planologisch attest een uitkomst bieden:
- je bedrijf is (gedeeltelijk) zonevreemd en je wilt rechtszekerheid op de bestaande locatie
- je bedrijf wil uitbreiden of herbouwen, maar je kan geen stedenbouwkundige vergunning verkrijgen omdat de gewestplanbestemming van de locatie dat niet toelaat
- de bestemming van jouw bedrijfslocatie bemoeilijkt de verlening van je milieuvergunning.

Het planologisch attest geeft aan of een bestaand bedrijf al dan niet behouden kan worden op de plaats waar het gevestigd is.