Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap (PWA)

Kantooradres: Molenstraat 30, Kontich (derde verdieping) 
Tel. 03 449 48 30 - Fax 03 449 04 30 
pwa@kontich.be

Maatschappelijke zetel: Gemeenteplein 1 - Kontich 
Open op maandag van 9 tot 12 u. en donderdag van 13 tot 16 u. 

Buiten deze openingsuren kan je steeds terecht voor informatie bij PWA Mortsel-Borsbeek vzw en DCO Zita. Tel: 03 450 89 65-66-67


In 1997 werd de VZW PWA-KONTICH opgericht. De werking verloopt onder de bevoegdheid van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en onder toeziend oog van de Raad van Bestuur (12 leden) van het PWA-Kontich. 
Wie kan er beroep doen op het PWA-Kontich: 
- werklozen voor het aanvragen van een ACTIVA-werkkaart en voor het aanvragen van een STARTBAANKAART 
- werkgevers voor informatie omtrent de tewerkstellingsmogelijkheden van ACTIVA en STARTBAANKAART 
- privépersonen voor het laten uitvoeren van tuinwerk of klusjes (kleine herstellingswerken aan de woning) in het PWA-stelsel 
- lokale overheden, vzw’s, onderwijsinstellingen voor het laten uitvoeren van uiteenlopende taken in het PWA-stelsel (aanvragen voor de uitvoering van dit werk dienen steeds voorgelegd te worden aan de Raad van Bestuur van het PWA-Kontich). 

Sinds 1 oktober 2004 is het PWA-KONTICH gestart met een onderafdeling DIENSTENCHEQUES. Wie kan er beroep doen op de onderafdeling DIENSTENCHEQUES: 
- privépersonen voor het laten uitvoeren van poets-, strijk-, kook- of naaiwerk