Pin- en pukcodes opnieuw aanvragen

Pin- en pukcodes zijn unieke codes verbonden aan een elektronische identiteitskaart. Na aanvraag van een nieuwe identiteitskaart of kids-id stuurt de federale overheidsdienst deze codes op naar je rijksregisteradres of in geval van de kids-id op het rijksregisteradres van je kind(eren). De code heb je nodig om je kaart of de kids-id te laten activeren aan het loket.

Wanneer je verhuist, heb je de codes nodig om je adres te laten aanpassen op de chip van je identiteitskaart. Zonder codes kan je je kaart ook niet gebruiken voor verrichtingen zoals bijvoorbeeld de online aangifte van de personenbelasting (Tax-on-web).

Wanneer je deze codes niet ontvangen hebt of verloren bent, kan je ze opnieuw aanvragen. De codes komen dan 3 dagen later toe in het gemeentehuis.

!!! Opgelet
Als u een identiteitskaart hebt die afgeleverd is na 1 januari 2022 dan moet u geen nieuwe codes aanvragen.

Meer informatie vindt u hier

Procedure

Aanvraag:

De codes worden steeds opgestuurd naar het gemeentehuis.

Afhalen: maak een afspraak op de dienst burgerzaken zodat de nieuwe codes kunnen geactiveerd worden

Afhandeling

Een medewerker van onze dienst verwittigt je als de codes op het lokaal bestuur zijn toegekomen. Je komt met je identiteitskaart langs om de codes opnieuw in te stellen.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart of het vervangend identiteitsdocument afgegeven door de politie bij verlies of diefstal (bijlage 12).