Pin- en pukcodes opnieuw aanvragen

Beste burger,

Omwille van de genomen Coronamaatregelen, beperken wij momenteel de afspraken voor dit product.

Bent u uw pin en puk code van uw identiteitskaart kwijt? Geen enkel probleem, u kunt meteen een nieuwe aanvragen via e-mail. Deze e-mail mag u sturen naar burgerzaken@kontich.be.
De medewerkers vragen meteen nieuwe codes aan.

Maak een afspraak.

Pin- en pukcodes zijn unieke codes verbonden aan een elektronische identiteitskaart. Na aanvraag van een nieuwe identiteitskaart of kids-id stuurt de federale overheidsdienst deze codes op naar je rijksregisteradres of in geval van de kids-id op het rijksregisteradres van je kind(eren). De code heb je nodig om je kaart of de kids-id te laten activeren aan het loket.

Wanneer je verhuist, heb je de codes nodig om je adres te laten aanpassen op de chip van je identiteitskaart. Zonder codes kan je je kaart ook niet gebruiken voor verrichtingen zoals bijvoorbeeld de online aangifte van de personenbelasting (Tax-on-web).

Wanneer je deze codes niet hebt ontvangen of verloren hebt, kan je ze opnieuw aanvragen. Deze procedure neemt ongeveer twee weken in beslag. Er bestaat geen spoedprocedure.

Procedure

Aanvraag:

De codes worden steeds opgestuurd naar het gemeentehuis.

Afhalen: altijd aan de publieksbalie van het gemeentehuis aangezien de codes geactiveerd moeten worden

Afhandeling

Een medewerker van onze dienst verwittigt je als de codes op het lokaal bestuur zijn toegekomen. Je komt met je identiteitskaart langs om de codes opnieuw in te stellen.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart of het vervangend identiteitsdocument afgegeven door de politie bij verlies of diefstal (bijlage 12).