Pierstraat 276 - het exploiteren van of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning 2018_TUINCENTRUM VAN UYTSEL BVBA (DUPLICAAT VAN 2018114270)

Wij delen jou mee dat door TUINCENTRUM VAN UYTSEL BVBA een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Pierstraat 276, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1, sectie A, nummers 193F, 193R, 195B2, 197E, 197H, 197L, 199B4, 199C4, 199T3, 199H4, 202R en 208H.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het regulariseren van een luifel en het uitbreiden van een tuincentrum.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

- 3.2.2°b) - Lozen van 3.696 m³/jaar huishoudelijke afvalwater via IBA op de gracht (verandering)

- 3.4.1°a) - Lozen van 0,40 m³/uur bedrijfafvalwater via KWS afscheider op de gracht (verandering)

 - 12.2.1° - (ongewijzigd)

 - 15.1.1° - (verandering)

 • Stallen van 14 voertuigen
 • 2 zitmaaiers
 • 2 elektrische heftrucks
 • 4 transpaletten
 • 3 karrentrekkers
 • 2 bestelwagens
 • 1 tractor

(Samenvoegen van voertuigen van Tuincentrum Van Uytsel BVBA met Tuinbouwbedrijf Scheers BVBA)

 - 16.3.1.1° - Koelinstallatie’s en airco’s met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 66,4 kW (Verandering):

 • Koeling van 20 kW
 • Koeling van 20 kW
 • Airco van 5,6 kW
 • Airco van 6,8 kW
 • Airco van 9 kW
 • Airco van 5 kW

 - 17.4. - (ongewijzigd)

De aanvraag kan je inkijken vanaf 30 december 2018 tot en met 28 januari 2019.

Het volledige dossier ligt ook ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. U dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via bovenstaand telefoonnummer met vermelding van het dossiernummer OMV_2018135371. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 28 januari 2019 op volgende wijze worden ingediend:

 • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
 • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
 • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
 • - tegen ontvangstbewijs op de dienst omgeving van het Gemeentehuis Mechelsesteenweg 83 te 2550 Kontich, eerste verdieping
 • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2018135371

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2018135371.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.