Hilde Van den bergh

Functies

  • Sociale raad

    Lid sociale raad (niet stemgerechtigd)

Meer info

Verantwoordelijke GEZEL - Gezondheids- en eerstelijnssamenwerking

Personeelslid van het lokaal bestuur