Kizzy Rombaut

Functies & bevoegheden

Functies

  • Directiecomité AGB

    Secretaris Directiecomité AGB
  • Raad van Bestuur AGB

    secretaris Raad van Bestuur AGB