Chris Peeters

Functies & bevoegheden

Functies

  • Erfgoedraad

    Voorzitter erfgoedraad
  • Erfgoedraad

    Lid erfgoedraad (stemgerechtigd)