Vera Van Den Wijngaert

Functies

  • GECORO

    Lid Gecoro

Meer info

plaatsvervangend lid voor de maatschappelijke geleding: vrije tijd