Christophe Van Dessel

Functies

  • GECORO

    Lid Gecoro

Meer info

plaatsvervangend lid voor de maatschappelijke geleding: ondernemers/zelfstandigen