Andrea Nevelsteen

Functies & bevoegheden

Functies

  • Sociale raad

    Lid sociale raad - plaatsvervanger (stemgerechtigd)
  • Toegankelijkheidsraad

    Lid Toegankelijkheidsraad