Joeri Hosteaux

Functies & bevoegheden

Functies

  • Feestraad

    Secretaris (niet - stemgerechtigd)
  • Vrije tijd

    vrijetijdsconsulent