Tom Vandewalle

Functies

  • Erfgoedraad

    Lid erfgoedraad (niet-stemgerechtigd)