Vera Van der Jeught

Functies & bevoegheden

Functies

  • Thuiszorg

    diensthoofd thuiszorg en kinderopvang
  • Mondiale Raad

    Lid Mondiale Raad
  • Sociale raad

    Secretaris sociale raad

Meer info

Personeelslid van het lokaal bestuur