Tom  Versweyveld

Functies & bevoegheden

Functies

  • Dienst Omgeving

    Omgevingsambtenaar
  • GECORO

    Secretaris Gecoro