Stefaan Van Roey

Functies & bevoegheden

  • Erfgoedraad

    Lid erfgoedraad (niet-stemgerechtigd)
  • Raad van bestuur bibliotheek en gemeenschapscentrum

    Lid RvB bibliotheek en gemeenschapscentrum