Koen Maes

Functies & bevoegheden

Functies

  • GECORO

    Lid Gecoro
  • Milieuraad

    Lid Milieuraad

Meer info

effectief lid voor de maatschappelijke geleding: milieu/natuur