Karen Bertels

Functies & bevoegheden

Functies

  • GECORO

    Lid Gecoro
  • Milieuraad

    Lid Milieuraad

Meer info

plaatsvervangende deskundige