Guido Theys

Functies & bevoegheden

  • Cultuurraad

    Lid cultuurraad
  • Erfgoedraad

    Lid erfgoedraad (stemgerechtigd)