Frank Hellemans

Functies & bevoegheden

  • GECORO

    Lid Gecoro
  • Erfgoedraad

    Lid erfgoedraad (stemgerechtigd)