Frank Hellemans

Functies & bevoegheden

Functies

  • GECORO

    Lid Gecoro
  • Erfgoedraad

    Lid erfgoedraad (niet-stemgerechtigd)

Meer info

plaatsvervangend lid voor de maatschappelijke geleding: erfgoed