2018102363 - Pastoor De Laetstraat 7 - Vergunning

2018102363 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 december 2018 een vergunning verleend voor het regulariseren van een zwembad en tuinhuis.