Bevraging burgerparticipatie

Als lokaal bestuur willen we blijvend inzetten op samenwerkingen, nu en in de toekomst. Samen met alle inwoners in dialoog gaan en aan beleid doen, zowel online als offline. Dat is een uitdaging die we met twee handen willen grijpen.

De reden

Daar hebben we de hulp van onze inwoners voor nodig. Want ook zij zijn een deel van de oplossing op de uitdagingen waar we als lokaal bestuur voor staan. Daarom lanceerden we eind 2020 een burgerbevraging waarmee we inzicht proberen te krijgen in hun informatie- en participatiewensen. De resultaten van deze bevraging zullen gebruikt worden om het Kontichs participatieverhaal in de komende jaren verder uit te schrijven.


De resultaten

De cijfers spreken voor zich. 85% van de respondenten is tevreden tot heel tevreden over de informatievoorziening van het bestuur. Met name de website en het tweemaandelijks infoblad vallen in de smaak. De inwoners blijken vooral begaan te zijn met thema’s zoals mobiliteit, openbare ruimte en verstedelijking. Ze stellen het op prijs dat de beleidsmakers hen hierover horen en hen hierbij betrekken.

Uit de burgerbevraging blijkt dat Kontichnaren graag meedenken over het beleid van hun gemeente, maar dat de meningen sterk verdeeld zijn met betrekking tot hun gevoel van impact. De éne helft heeft wel het gevoel gehoord te worden, terwijl de andere helft het gevoel heeft dat zijn inspraak geen verschil maakt in het besluitvormingsproces.


De conclusie

De analyse van de resultaten suggereert dat het lokaal bestuur nog meer aandacht kan geven aan een beargumenteerde terugkoppeling van de beleidskeuzes die genomen zijn na een doorlopen participatietraject. Ook het betrekken van inwoners in alle fasen van een project, van idee tot uitvoering, kan nog verder aangescherpt worden.


Meer info...

...vind je terug in de bijlage.