Parkeerkaart voor personen met een handicap

De aanvraag voor de parkeerkaart gebeurt bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister. 
Meer uitleg vind je op www.handicap.belgium.be

Een parkeerplaats (op de openbare weg) voorbehouden aan personen met een handicap vraag je aan bij de dienst omgeving - mobiliteit. Ook een bewonerskaart vraag je aan op deze dienst.