Dienst Overheidsopdrachten - aankoop

Alle diensten van het lokaal bestuur Kontich moeten bij het aankopen de wet op de overheidsopdrachten volgen. Wanneer je een aankoop uit wilt voeren (hierbij kan je denken aan een levering, een dienst en het uitvoeren van een werk) moet de wetgeving overheidsopdracht en de interna afspraken altijd worden gerespecteerd.

Om te kunnen bepalen welke stappen er moeten worden genomen zijn er enkele vragen die aandacht vragen.

  • Wat is de raming van de opdracht?
  • Welke procedure moet er worden gevolg?
  • Welk (beslissings)- orgaan is bevoegd?
  • Is er visum verplicht?