Over OCMW Kontich

Zit je met een vraag over een sociaal probleem, waarvan je niet weet aan wie ze te stellen? Het Sociaal Huis van Kontich is hét lokaal aanspreekpunt voor sociale hulp- en dienstverlening. 

  1. we helpen je aan ons sociaal loket
  2. je kan telefoneren naar het centraal nummer 03 451 14 30
  3. of stuur een mailtje naar sociaalhuis@kontich.be

Onze maatschappelijk werker helpt je onmiddellijk ter plaatse voort. Is je vraag wat ingewikkelder of wordt ze best beantwoord door een gespecialiseerde dienst? Dan verwijzen we je graag door naar de juiste hulpverlener.

Verder vind je hier de sociale dienst, de sociale huisvesting, de rechtshulp en de verantwoordelijken van de thuiszorgdiensten van het OCMW. Het gebouw van het Sociaal Huis is ook de thuishaven van:

  1. Kind & Gezin (zuigelingenconsultaties)
  2. de Lokale Adviescommissie voor Energielevering (LAC)
  3. GEZEL (gezondheids- en eerstelijnssamenwerking)
  4. Kinderdagverblijf 't Brugske (zijkant van het gebouw)
  5. Lokaal Loket Kinderopvang (zijkant van het gebouw)
  6. Opvoedingswinkel Mortsel 
  7. DOPPA (Dienst Ondersteuningsplan Provincie Antwerpen)


Ken je mensen in nood die geen beroep doen op hulp, of heb je weet van schrijnende toestanden die niet worden verholpen? Dan kan je dit steeds melden op het Sociaal Huis. De medewerkers nemen dan discreet contact op met de hulpbehoevenden en stellen hen oplossingen voor. 

Voor een aantal sociale materies blijft het contactadres nog altijd de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. We onderzoeken of we deze diensten eveneens naar het Sociaal Huis kunnen overhevelen.

 

Het OCMW - bestuur

Het bestuur van een OCMW lijkt soms ingewikkeld in elkaar te zitten. Hieronder zetten we de structuur en de functies van een OCMW even op een rijtje:

De OCMW-raad (Raad voor Maatschappelijk Welzijn) bepaalt het beleid van het OCMW. Bij de aanvang van de nieuwe legislatuur in 2013 werd een nieuwe strategische nota opgesteld, dat de basis vormt voor het meerjarenplan 2014-2019. De beleidsopties worden genomen in overleg met de gemeente, en kaderen in een gemeenschappelijk plan.

Het Vast Bureau staat in voor het dagelijks beheer van het OCMW.

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) neemt beslissingen in de individuele sociale dossiers.

De OCMW-voorzitter leidt de activiteiten van het OCMW.

De algemeen directeur leidt dan weer de administratie en staat aan het hoofd van het personeel.

De financieel directeur is verantwoordelijk voor de financiële dienst van het OCMW.

Waarvoor kan je bij ons terecht?