OVAM 56222 - Beperkt Bodemsaneringsproject Mechelsesteenweg 252-254

OVAM dossiernummer 56222 - Op 19 juli 2019 verklaarde de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) het beperkt bodemsaneringsproject conform aan de bepalingen van het Bodemdecreet. Het conformititeitsattest met als referentie C-21240 alsook het rapport opgesteld door Envirosoil NV kan je raadplegen in de bijlagen.

De uitspraak inzake conformiteit van het bodemsaneringsproject ligt ter inzage van het publiek van 29 juli 2019 tot en met 29 augustus 2019 (12u) tijdens de diensturen bij de dienst Omgeving, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich.

Gedurende die periode kan zoals bepaald door artikel 61 van het Bodemdecreet beroep aangetekend worden bij de Vlaamse Regering tegen dit besluit, overeenkomstig artikel 146 tot en met 152 van het Bodemdecreet. Om ontvankelijk te zijn, moet het beroepsschrift:

  • binnen een termijn van 30 dagen ingediend worden na ontvangst van de brief waartegen men in beroep wenst te gaan;
  • een kopie van de brief bevatten waartegen men in beroep wenst te gaan;
  • verstuurd worden bij ter post aangetekende zending met ontvangstbewijs of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs aan de Vlaamse Regering op volgend adres:

Vlaamse overheid

Departement Omgeving

Afdeling Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning

Koning Albert II-laan 20 bus 8

B – 1000 Brussel.

Vermeld hierbij het OVAM dossiernummer 56222