OVAM - De Grote Grondvraag

Wat is De Grote Grondvraag?

Hoe gezond is uw grond? Dat onderzoekt De Grote Grondvraag. Samen met u wil de OVAM in kaart brengen welke gronden gezond zijn en welke niet. Want het zijn de verontreinigde gronden die we willen opsporen en saneren. Samen kunnen we zo elke vierkante meter grond in Vlaanderen weer gezond maken.

Waarom de Grote Grondvraag?

De Grote Grondvraag is van groot maatschappelijk belang. Door ons rijke industriële verleden zijn er in Vlaanderen een pak verontreinigde gronden. Die hebben een niet te onderschatten invloed op uw dagelijkse leven.

Wilt u ook dat uw kinderen kunnen spelen op gezonde grond? Dat boeren hun gewassen kunnen telen op vruchtbare bodem? En dat open ruimte en gezond grondwater beschikbaar en betaalbaar zijn? Dat is niet alleen goed voor onze gezondheid, maar ook voor de economie. Redenen genoeg dus om goed zorg te dragen voor onze grond!

En redenen genoeg om deel te nemen aan De Grote Grondvraag: samen alle risicogronden opsporen en terug gezond maken.

Wat is een risicogrond?

Een risicogrond is een grond waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd. Door het verhoogd risico op bodemverontreiniging is een bodemonderzoek nodig. Dat betekent echter niet dat er ook sprake is van bodemverontreiniging. Een oriënterend bodemonderzoek kan daar uitsluitsel over geven. Zo worden ernstig verontreinigde gronden tijdig opgespoord en aangepakt. Tegen 2036 is elke risicogrond in Vlaanderen onderzocht en is daar waar nodig de sanering opgestart.

De OVAM verwittigt u tijdig als u een onderzoeksplicht hebt. Via de website www.degrotegrondvraag.be komt u te weten of er informatie over de bodemkwaliteit beschikbaar is. Zo staat u later niet voor de verrassing dat u verplicht een onderzoek moet uitvoeren. Wachten met een bodemonderzoek kan een verontreinigingssituatie namelijk verergeren en leiden tot een hogere kost.