Ouderenbehoefteonderzoek

Het lokaal bestuur en de seniorenraad starten i.s.m. de Vrije Universiteit Brussel met een ouderenbehoefteonderzoek. We willen hiermee de behoeften van de Kontichse senioren in kaart brengen en in de toekomst hierop inspelen. We zijn de 200ste gemeente die dit onderzoek zal doen. Door deze manier van aanpak, kan de stem van de ouderen effectief in kaart worden gebracht.

Wat houdt het onderzoek in?

Via een steekproef zullen in totaal 420 senioren (60-plussers) de vraag krijgen om deel te nemen aan dit onderzoek. Deelname aan het onderzoek gebeurt volledig anoniem (via een steekproef), de vragenlijst wordt opgehaald in een gesloten omslag.

Dit onderzoek loopt van half april tot half juni. Dit betekent dat in deze periode de vragenlijsten verdeeld zullen worden en terug opgehaald.

Voor wie?

Wie zoeken we? We zijn op zijn naar sleutelfiguren en enquêteurs.

Sleutelfiguur= belangrijke partners met een grote kennissenkring. Zij gaan actief op zoek naar kandidaat enquêteurs. Zij mogen, maar moeten geen vragenlijsten ronddragen.

Enquêteur= groot engagement, nauwgezet werken, afspraken nakomen en verantwoordelijkheid nemen, aandachtig kunnen luisteren, bereid zijn korte opleiding te volgen, bereid zijn vragenlijsten te verdelen en terug op te halen en waar nodig hulp te bieden bij het invullen van de vragenlijst.

Heb je interesse in de rol van sleutelfiguur? Op woensdag 28 maart om 10 u. ben je van harte welkom in zaal Groeningen (Cultuurpunt Sint-Jan) voor meer informatie en toelichting over het onderzoek. Geef wel een seintje als je aanwezig zal zijn via 03 450 78 31 of uitwinkel@kontich.be.

Herken je jezelf in de rol van enquêteur? Bezorg het inschrijvingsstrookje aan de vrijetijdsbalie of mail het naar uitwinkel@kontich.be.