Grof huisvuil

Grof huisvuil wordt maximaal 2 keer per jaar aan huis & op afroep opgehaald. Eenmaal in het voorjaar op vrijdag 19 april en eenmaal in het najaar op vrijdag 18 oktober. Noteer deze data dus al zeker in je agenda. 

Grof huisvuil wordt op afspraak opgehaald aan huis op vrijdag 19 april en vrijdag 18 oktober 2024 of kan aangeboden worden op het recyclagepark van IGEAN.

Wat kan?

Al het huisvuil dat door zijn gewicht of omvang (bv. oude matrassen, zetels, vloerbekleding,...) niet in de huisvuilzak kan, alsook afgedankte elektrische en elektronische apparaten.

Wat niet?

Alles wat je selectief kan aanbieden: bouw- en sloopafval, glasafval, autobanden, bedrijfsafval, kga,...

Hoe?

Je vraagt de ophaling, minstens 1 week op voorhand telefonisch, aan via T 0800 146 46
Per ophaling betaal je een retributie bestaande uit een vaste kost en een variabele kost per kilo.

Bedrag

Een vaste kost van 75 euro en een variabel bedrag dat overeenkomt met het door jou aangeboden gewicht x 0,20 euro/kg. Deze laatste kost per kg is gelijk aan de prijs op het recyclagepark als je het zelf zou wegbrengen. De camion komt met een weegbrug.

Uitzonderingen

Herbruikbare goederen Goederen die in goede staat zijn, kan u aan een kringwinkel of Opnieuw & Co bezorgen (meubelen, kleding, schoenen en elektrische apparaten). U kan dit rechtstreeks bij de inzamelaar of op het recyclagepark bezorgen.

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), glas en autobanden kan u niet laten ophalen. Deze brengt u naar het recyclagepark.

Sinds 1 juli 2001 betaal je een Recupel-bijdrage bij aankoop van een nieuw elektrisch toestel. Dit heeft tot gevolg dat je bij aankoop van een nieuw apparaat, jouw afgedankte apparaat bij je handelaar mag inleveren. Wanneer de handelaar jouw apparaat aan huis komt leveren, moet hij het afgedankte apparaat meenemen.

Bouw- en sloopafval is GEEN grofvuil. Hiervoor kan je terecht op het recyclagepark of laat je privé een puinzak brengen. De puinzak is een speciaal ontwikkelde zak, die kan worden afgesloten, waar tot 1.500 kg bouw- en sloopafval in kan: steenpuin, zand, hout, folies, gips, pleisterwerk, cementzakken, kabels, touwen, lintjes, metaal, isomo, isolatie, karton/papier, kunststof, pvc (buizen), ...

Meer info

Reglement van een retributie op de ophaling van grof huisvuil op afroep voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2025 (Gepubliceerd op 23/12/2019):

https://www.kontich.be/retributiereglement-ophaling-grof-huisvuil