Ophalen grof huisvuil

Grof huisvuil wordt op afspraak opgehaald aan huis of kan aangeboden worden op het recyclagepark van IGEAN.

Alle afval afkomstig van een huishouden dat, zelfs na verkleining, te omvangrijk is om in de restafvalzak te steken en wat niet behoort tot selectief ingezameld afval: bijvoorbeeld huisraad, meubels, vloerbekleding, ...

Procedure

Voor de ophaling van grof huisvuil aan huis contacteer IGEAN tijdens de openingsuren op het telefoonnummer 03 350 08 14.

 • Je geeft een opsomming van datgene dat je wenst af te voeren, alsook je naam, adres en telefoonnummer.
 • De dienst zal meedelen wanneer het grofvuil wordt opgehaald.
 • Aanbieden van grof huisvuil:
  • De dag van de afspraak vóór 6u.
  • Enkel de materialen die je hebt opgegeven (max. 2 m³)
  • Materialen maximaal sorteren
  • Op de stoep (niet op privé terrein)
 • De ophaaldienst zal op de afgesproken datum langskomen en ter plaatse, door middel van een geijkte weegschaal verbonden aan de vuilniskar, het aangeboden grofvuil wegen.

Bedrag

Een vaste kost van 25 euro en een variabel bedrag dat overeenkomt met het door jou aangeboden gewicht x 0,20 euro/kg. Deze laatste kost per kg is gelijk aan de prijs op het containerpark als je het zelf zou wegbrengen. De camion komt met een weegbrug.

Uitzonderingen

Herbruikbare goederen Goederen die in goede staat zijn, kan u aan een kringwinkel of Opnieuw & Co bezorgen (meubelen, kleding, schoenen en elektrische apparaten). U kan dit rechtstreeks bij de inzamelaar of op het recyclagepark bezorgen.

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), glas en autobanden kan u niet laten ophalen. Deze brengt u naar het recyclagepark.

Sinds 1 juli 2001 betaal je een Recupel-bijdrage bij aankoop van een nieuw elektrisch toestel. Dit heeft tot gevolg dat je bij aankoop van een nieuw apparaat, jouw afgedankte apparaat bij je handelaar mag inleveren. Wanneer de handelaar jouw apparaat aan huis komt leveren, moet hij het afgedankte apparaat meenemen.

Bouw- en sloopafval is GEEN grofvuil. Hiervoor kan je terecht op het recyclagepark of laat je privé een puinzak brengen. De puinzak is een speciaal ontwikkelde zak, die kan worden afgesloten, waar tot 1.500 kg bouw- en sloopafval in kan: steenpuin, zand, hout, folies, gips, pleisterwerk, cementzakken, kabels, touwen, lintjes, metaal, isomo, isolatie, karton/papier, kunststof, pvc (buizen), ...