Openbaar onderzoek in het kader van een verklaring openbaar nut voor de aansluiting van het lozingspunt Doopput.

Openbaar onderzoek in het kader van een verklaring openbaar nut voor de aansluiting van het lozingspunt Doopput.

Door nv Aquafin werd bij de minister een aanvraag tot ministerieel besluit ingediend houdende de verklaring van openbaar nut voor het aanleggen/renoveren en exploiteren van een collector ‘aansluiting lozingspunt Doopput in Kontich.

Op vraag van de minister maakt de betrokken gemeente de aanvraag momenteel openbaar. Het openbaar onderzoek loopt van 11 maart 2019 tot en met 9 april 2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur. Eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen tijdens deze periode ingediend worden bij het lokale bestuur op volgende wijze:

  • ¬†Via e-mail naar openbaaronderzoek@kontich.be
  • Tegen afgiftebewijs bij het onthaal in het gemeentehuis
  • Via aangetekende zending naar
  • College van burgemeester en schepenen

 Gemeenteplein 1

 2550 Kontich