openbaar onderzoek hemelwaterverordening

Op 15 juli 2022 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige Hemelwaterverordening van 2022 voorlopig vastgesteld.

Over dit ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening wordt van 1 tot en met 30 september 2022 een openbaar onderzoek voor de bevolking georganiseerd. 

Bezwaren moeten naar het departement worden gestuurd naar:

DEPARTEMENT OMGEVING

Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning

Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

BJO.omgeving@vlaanderen.be