Openbaar onderzoek: GRUP vallei van de Benedenvliet

Op 21 mei heeft de Vlaamse regering het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'vallei van de Benedenvliet / Grote Struisbeek tussen E19 en A12' voorlopig vastgesteld. De Vlaamse regering engageert zich hiermee om bestemmingswijzigingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften door te voeren.

De Vlaamse regering zal pas een definitieve beslissing over het plan nemen na een openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen het plan inkijken en er opmerkingen over formuleren. U kan het volledige plan inkijken:

- op de website https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/52721e91-6cb2-4f73-896d-851d1719ddcc van het departement Omgeving,

- op het gemeentehuis van Kontich, na afspraak via https://kontich.be.qmatic.cloud:8443/services.

Op maandag 28 juni 2021, van 19u tot 20u30, vindt er een publiek infomoment plaats in de vorm van een webinar. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via het telefoonnummer 02 553 38 00 of online via https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/52721e91-6cb2-4f73-896d-851d1719ddcc Tijdens het infomoment wordt het ontwerp-GRUP toegelicht en kan u vragen stellen aan de opstellers van het plan.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 6 augustus 2021 via de website van het departement Omgeving. Reageren kan ook per brief naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.